Centrum Kultury w Sycowie

Wyniki konkursu

REGULAMIN KONKURSU MOJE SWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 1.Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Sycowie- Muzeum Regionalne Cele konkursu: -rozwijanie twórczości plastycznej dzieci oraz aktywności twórczej; -rozbudzanie  zainteresowań  dzieci  tematyką  związaną  ze  Świętami Bożego Narodzenia  -pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. W Konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziny z terenu Miasta i Gminy Syców - I    przedszkola - II  klasy I – III - III  klasy IV-VIII - IV szkoły ponadpodstawowe - V  rodziny Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy plastycznej o tematyce bożonarodzeniowej i przesłanie jej skanu na adres e-mail: muzeum.regionalne@cksycow.pl , do 14 XII 2020 r.  do godz. 9:00. Prace konkursowe muszą być opatrzone informacją zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, klasę , nazwę przedszkola lub szkoły. Z nadesłanych prac powstanie prezentacja multimedialna, która zostanie udostępniona na Facebooku Centrum Kultury w Sycowie. Komisja konkursowa: a) prace konkursowe oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora; b) prace konkursowe będą oceniane w podziale na następujące kategorie wiekowe:  I gr. Przedszkola, II gr. kl. I-III, III gr. kl. IV-VIII, IV gr. szkoły ponadpodstawowe, V rodziny Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria: - zgodność wykonanej pracy z hasłem przewodnim (0-3 punkty),  - oryginalność wykonania (0-3 punkty), - estetykę wykonania pracy (0-3 punkty) Autorzy zwycięskich prac otrzymają upominki rzeczowe. Informacja o wynikach konkursu oraz sposobie odebrania nagród zostanie zamieszczona na Facebooku Centrum Kultury w Sycowie oraz przekazana do szkół i przedszkoli. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem imienia i nazwiska tych osób, na co uczestnicy wyrażają zgodę.  Udział w konkursie  oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez uczestnika oraz  wyrażenie zgody na publikację prac. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i przekazywanie podmiotom     trzecim informacji o swoich pracach do celów związanych z konkursem. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: www.cksycow.pl. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu. W razie jakichkolwiek wątpliwości kontakt pod numerem telefonu 62 785 5152.  

Wyniki konkursu
Wróć do listy aktualności

Ostatnio w radio

Dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem), bez zmian ustawień w zakresie prywatności, oznacza:

  • wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych przez Dyrektor Centrum Kultury, ul. Kościelna 16, 56-500 Syców, operatora sklepu www.cksycow.pl, w zakresie i na warunkach opisanych w dostępnej tu: RODO
  • wyrażenie zgody na korzystanie przez nas z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pełna informacja w tym zakresie jest dostępna w zakładce: Polityka prywatności

Podanie informacji jest dobrowolne, a każda z wyżej wymienionych zgód może być odwołana w każdym czasie.