Centrum Kultury w Sycowie

Zbiory

Dostępne zbiory muzeum:

1. Fotokopia wyciągu dokumentu historycznego z roku 1276, w którym po raz pierwszy wymieniona została nazwa Sycowa, w jej wersji "Syczowe"
2. Dokument burmistrza i rady miejskiej z 1377 roku z pierwszym wizerunkiem herbu sycowskiego
3. Dokument pergaminowy z roku 1697 sporządzony w kancelarii władającego wówczas Sycowem hrabiego Hanibala von Dohna. Zawiera on zgodę na umowę handlową ojca z synem, nazwiskiem von Kessel. Chodzi o pobliski Czermin.
4. Statut cechu sukienników w Sycowie z roku 1772 r.
5. Dokument (list kupiecki) z 1743 roku z miejską pieczęcią opłatkową ukazującą ówczesny herb Sycowa.
6. Różne zarządzenia królewskie dla Śląska pod panowaniem Prus. Były publikowane zarówno po polsku, jak i po niemiecku oraz podawane do publicznej wiadomości z ambony.
7. Polskie rękopiśmienne obwieszczenia o różnych ważnych wydarzeniach w książęcej rodzinie Bironów von Curland na przestrzeni XVIII/ XIX wieku.
8. Polskie książki religijne stanowiące podstawowy zasób przeciętnej polskiej rodziny.
9. Książeczki zawierające zbiory polskich pieśni i modlitw żałobnych, wydane w połowie XIX wieku w Sycowie, a opracowane przez Ignacego Perlitiusa, nauczyciela z Dziadowej Kłody.
10. Dwujęzyczne niemiecko-polskie wydanie obwieszczeń kościelnych dla diecezji wrocławskiej z 1927 roku. Były wykorzystywane w Międzyborzu, o czym świadczy pieczęć parafialna na karcie tytułowej.

W zbiorach Muzeum znajdują się również eksponaty z dziedziny sztuki, rzemiosła artystycznegó i numizmatyki, zbiory etnograficzne z przełomu XIX i XX wieku oraz obszerny księgozbiór muzealny- opracowania i materiały drukowane. ponadto w zbiorach placówki znajduje się  zbiór kartografii.

W pracowni reprograficznej Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego (Gabinet Śląsko-Łużycki) zakupiono na nośnikach danych:
-opis podróży po części powiatu sycowskiego 1921 r.
-kroniki wojenne 1924 r.
-opis prowincji śląskiej 9powiat Syców) 1898 r.
-opis obszaru granicznego  oleśnica-Namysłów-Syców 1934 r.
-poemat o poświęceniu organów w kościele 1840 r.
-opis działalności instytucji ,iejskich 1937 r.
- wizytacja kościoła 1929 r.
-opis podróży Syców-Namysłów 1933 r.
-informacje statystyczne powiatu sycowskiego 1863 r.
-opis pożaru miasta 1745 r.
-historia kościoła 1745 r.
-kroniki miejskie1839-1877 r.
-historia miasta i powiatu 1846 r.
-historia Międzyborza
-historia Twardogóry[i][i]  A. Kocjan, Rola muzeum sycowskiego w edukacji regionalnej, w: Dolny Śląsk Nr 14/2009, s.185-186.

 

Dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem), bez zmian ustawień w zakresie prywatności, oznacza:

  • wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych przez Dyrektor Centrum Kultury, ul. Kościelna 16, 56-500 Syców, operatora sklepu www.cksycow.pl, w zakresie i na warunkach opisanych w dostępnej tu: RODO
  • wyrażenie zgody na korzystanie przez nas z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pełna informacja w tym zakresie jest dostępna w zakładce: Polityka prywatności

Podanie informacji jest dobrowolne, a każda z wyżej wymienionych zgód może być odwołana w każdym czasie.