Centrum Kultury w Sycowie

Historia

Biblioteka Publiczna i jej filie w Stradomi i Drołtowicach jest dostępna dla wszystkich, wspomaga kształcenie wychowania, stanowi bazę ustawicznego kształcenia.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki zgodnie z Ustawą o Bibliotekach sprawuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oleśnicy a także Biblioteka Wojewódzka we Wrocławiu.

Biblioteka od 2002 roku ma dużą pomoc finansową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakupione książki w ramach dotacji celowej z Ministerstwa Kultury w dużym stopniu pozwoliło Bibliotece zgromadzić sporo drogich książek z literatury popularnonaukowej.

Biblioteka wykorzystuje strategię penetracji rynku, dąży do tego, aby zwiększyć liczbę odwiedzających ją czytelników, liczbę wypożyczanych książek, upowszechniać kulturę, budować zainteresowanie czytelnictwem. Stara się prowadzić takie działania, które zmierzają do przekształcenia doraźnych czytelników w czytelników stałych. Tym sposobem w 2006 roku pozyskano 2971 czytelników, którzy zapisali się do Biblioteki. Czytelnicy do dyspozycji mają księgozbiór, na który składają się wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy, literatura piękna, lektury dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.


W pracy z czytelnikiem poza wypożyczaniem indywidualnym i udostępnianiem książek i czasopism w czytelniach, prowadzimy różnorodną działalność kulturalno-edukacyjna z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Przede wszystkim wymienić należy poradnictwo czytelnicze, formy wizualne o charakterze informacyjno-promocyjnym jak wystawy książek, wystawy plastyczne, wystawki okolicznościowe, tematyczne bądź zagadnieniowe, które informują o bieżącym życiu kulturalnym naszego regionu, miasta, kraju. Dają również wiedzę o naszych zasobach bibliotecznych.


Do innych form działalności wymagającej współudziału szkół i czytelników zaliczają się spotkania autorskie.


Od styczna 2006 roku w ramach unijnego programu IKONKA, biblioteka wzbogaciła się o 3 nowe stanowiska komputerowe wraz z oprogramowaniem i stałym, powszechnym dostępem do Internetu. Głównym celem programu jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej trwałego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet w ramach nowo powstających czytelni internetowych zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz realizujące jej cele Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej. Czytelnia internetowa cieszy dużym zainteresowaniem czytelników różnych grup wiekowych.

Dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem), bez zmian ustawień w zakresie prywatności, oznacza:

  • wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych przez Dyrektor Centrum Kultury, ul. Kościelna 16, 56-500 Syców, operatora sklepu www.cksycow.pl, w zakresie i na warunkach opisanych w dostępnej tu: RODO
  • wyrażenie zgody na korzystanie przez nas z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pełna informacja w tym zakresie jest dostępna w zakładce: Polityka prywatności

Podanie informacji jest dobrowolne, a każda z wyżej wymienionych zgód może być odwołana w każdym czasie.